Mellem
Mellemrummene er
store nok til liv
Selv den mindste
sprække tilbyder sin
mulighed 
Måske er vi de
fleste selvom vi
ikke kender
hinanden og ikke
giver os af med
statistik 
Som grå skygger
afgrænser I mit
territoriumFebruar 2005