Vished
Vi står foran
lysets ansigt og
kan ikke
bære tvivl
I en stofløs bølge
flyder visheden over
horisonten og
oversvømmer alt på 
sin vej
Lange skygger kalder
på mørket der for længst
har givet op for den
ordløse sandhed der ikke
står til overvejelse men
løfter sig 
uhindret over
dagens tærskelFebruar 2006