Brydning
Nu spirer håbet mod
voldens blinde
ansigt og
alle hører isen
bryde op
Det forår der
brænder gennem
tågen lader sig vel
standse en tid
endnu før alle spæde
viljer finder rytmen i 
et fælles hjertes slag


Marts 2006