Mindeord
Han blev aldrig
samtidig med sig
selv og lærte da
heller aldrig sig selv at
kende fordi han så 
verden befolket med
mennesker der engang
havde haft betydning for
hans liv men som nu
enten var døde eller
havde glemt ham for
længe siden hvis de da
overhovedet havde
været klar over hans
eksistens
Sine samtidige så
han som bifigurer der
bestandig måtte oplyses om 
de autoriteter og
forbilleder han forholdt sig til
og på samme tid modtage hans
skuffelse over nutidens
manglende forståelse af
hans verdensbillede
Det var således en i
dobbelt forstand ukendt vi
fulgte til graven og
lagde til ro mellem
de to årstal der
siden hen skulle udgøre
hele hans biografi


Marts 2006