Babel
Vi kæmper mod
hinanden indtil vi
forstår at det der
skiller os er
længslen efter vort 
fælles udspring i 
den samme tanke


Marts 2006