Sted
Spor i den 
frosne jord
Et laksegls stivnede
aftryk
En lige linie
mod horisonten der
skjuler en 
fremmeds sted


Marts 2006