Spillet

Sønderrevne
fosterhinders tid
lader lyset hejse
illusioner der
som spørgsmål
ligger åbne mellem
afstemte flader
Indlærte svar
kastes ud over
rampen til rette tid
af programmerede
dele af enhed
der lader spillet gå
til ende
Øjne ser gennem
masker