Svæv

På udbredte
vinger
svæver du fri
af smerten i
mit bryst
Skriget mod
den hvide 
dag snitter
kuldens panser
At være -
ikke på vej
over vinterbundne
vækster