De små

Uden at spørge
om lov
sprang de ind 
i mit hjerte og 
byggede rede
af tillid og tro
midt i en
blomstrende
have skudt
frem af 
mit sinds 
frosne håb 
om kærligheds
magt til at
skabe påny

En livets
fornyende
pagt