Overvejelse
Hård vinter og 
lånte fjer er en
risikabel blanding