Hvad er meningen
Fuglene
Kommer ud af vinteren
I farver
Kommer ud af
Kulden
Der viger for
Driften mod
Liv
Hvad er meningen
Hvis ikke længslen
Efter at nå frem
Med olympens fakkel
Løftet gennem
Tomhedens hvide
smerte
At bære lyset frem
gennem mørke
Fuglene leder
under hækken

24.01.2014