Omfang
Pottemagerdrømmes
indlejrede planer
tager hånd om 
rejsens mål i
viljens krav til det
formbare

Et livslangt forsøg på
at vælge sin form
at rumme sit tilmålte
omfang
forvare og voksende
nynne klodens 
rytme

Over stepperne
blomstrer paletter 
svar til jagende 
eksistenser og 
visner kraft til
skjulte kilder