Balance
Drømmeskyers drift
gennem dagens fokus 
splinter viljens
balanceakt ad
pligtens knivsæg
Parallelle universer
som duvende
balloner holdt i
snor af en
styrende hånd