Drømmende drømme
Drømme drømmer baglæns drømme
drømmer drømme jeg ikke
vil stå skulder med
drømmer baglæns gennem
drømme der ikke ville 
som jeg
længselsfulde drømme
drømmer drømme der 
ikke tør møde min 
dagligdags krav om drømte
idealer alle tør nå