Orden
Djævlemasker griner
fra skæve søm der
skråt i væggen
holder fast i 
overfladens orden

Musselmalet porcelæn
på den stivede dug
skænket fuld af
hede

Solen tænder det
brogede tæppes
brand i blege øjne

Kultiveret bydes
kaos af bemalede
fade