Under dække
Stjernerne var
der og månen
over havet med
drømmestien til
den tabte
horisont
Under mørket
mellem løse
tanker lange
solstrejf under
dække af den
sunkne kyst