Påstand
Broen fastholder
sin påstand  

og lader sig
passere