Grænseløs
Jeg putter mig i
digets læ og
opgiver alle 
grænser

jeg bliver en
sang fra
jordens mund

et blomsterbed ved
digets fod

en duft der
blander sig med
vindens sang og
blæser væk i tiden

Lysende streger opgiver
himlens mørke