Etager
Trapper der
haster opad mod
kopierede platformes
afrettede døre

Afrettede døre
foran  lovbundne
territoriers bortvendte
rygge
 
Bortvendt rygge der
lytter efter trin på
vej i skaktens
modløse ekko 

Nogen der finder
bestemmelsessteder
bag døre