At 
Flyve som
fugle over
svangre
landkort
fisk gennem
sunkne byers
gader
flyve som
tanker uden
retning
som et blik
mellem to der
passerer hinanden
tomme for
ord