Morgenland
I  dugvådt morgenland
står evigheden 

parat i lugte af  
liv der ryster gramsende
fingre af sig 
og spiller med 

på arvede
opsætningers fortolkning af 
oprindelighed

Blødt folder natur sig i 
menneskers tomrum

de må forsvare mod
lysets blide magt  

I monotone korridorer
søger den blinde vilje
vækst 

mod duggens 
velsignende hinde 

fugleskrig skårer himlen
over 
på  udspændte
vinger