Bladenes jord
Væksten vil det
Livet vil det
Den nødvendige
fasedrift vil
rene linier så
intet vraggods
skyller uforandret ind på
morgenens kyst
Døden vil det som 
en gave til 
den nye jord