Kaos
Æbleblomster dryssende
gennem natten Titannic 
sank
Polarræve afsøgende deres
enemærker
Skorstenes dynamiske røgsøjler
udenfor værelset hvor en
fødsel afsluttes med 
skriget der 
sætter kaos på plads