Grønt lys
Lysets grønne hensigt 
folder sig om 
morgenduggen og 
løfter et ansigt

Nogen har glemt at
hente stilheden ind 

Søjlebårne rum står
op af skygger og
lader sig fylde med
spørgsmål der ikke
har turdet søge
deres svar