Mulighed
Rådvild
griber du
til dit mest prøvede
nummer:
Profitjagten.

Den slår sjældent
fejl,
eller tvivler du
nu?

Betaler det sig
alligevel
ikke, at lade
det betale sig?

Det er det
der betaler
sig,
der er det
virkelige.

Det,
der skiller
ægte fra
falsk.
Det, der
driver værket.

Eller-

Betaler det sig
alligevel
ikke
at få noget ud
af det?

Er der overhovedet 
noget,
der betaler sig?

Du er smuk
i din rådvildhed
og et let
bytte
for dig
selv.