Indsigt
Du skal ikke forstå men
bøje dig og samle den
afgrøde der kun kan
høstes af dig


29-12-2003