Bare træls
Under indtryk af  de
foreliggende omstændigheder
aflyses alle videre tiltag i
sagen om dine forsvundne
livsmuligheder
Du holdes skadesløs hvad
angår dagens indlysende
fornødenheder men
henvises i øvrigt til
selv at løse de af livets 
problemer der ikke skønnes at 
vedrøre kollektivets ansvar
Ønskes sagen appelleret bedes du 
inden udløbet af tidsfristen rette 
henvendelse til 
overklagemyndighedens første afdeling 
hvis afgørelse ikke 
kan appelleres
Sagen bedes vedlagt alle 
relevante dokumenter i
kopi

01-01-2004