Abepedersen

Da han solgte kroen, 
solgte han 
aben med. 
Abepedersen 
der sad i sit bur 
bagest i haven 
og var søndagsturens 
attraktion. 
Kromandens drikkende 
abe, 
der rystende på 
sine gamle 
hænder 
bad de leende 
turister 
om en lille en 
til halsen. 
Bagefter kvitterede 
den for skænken 
med alle drankerens 
genkendelige 
reaktioner, 
der her i aben 
virkede ufarligt 
morsomme. 
Den nye ejer 
havde ondt af aben 
og tænkte egentlig på 
at afvænne den, 
men indså hurtigt
at Abepedersen 
var mere end 
attraktion. 
Abepedersen 
var skæbne 
og mere end det. 
Noget uafvænneligt 
der gik sine egne 
veje, 
og derfor fortsatte 
aben sit liv 
i buret for enden af 
haven. 
Abepedersen fik en dag 
besøg 
af sin gamle ejer. 
Gensynsglæden var stor 
på begge sider. 
Dens reaktion så 
formidabel 
at den gjorde indtryk 
på de to besiddere af 
Pedersens 
kærlighed 
og hurtigt dukkede 
det uundgåelige 
væddemål op, 
der skulle betyde 
katastrofe for 
en indespærret 
hengivenhed. 
Prøven blev arrangeret 
på den grusdækkede vej 
udenfor. 
Én ejer 
på hver side 
og Abepedersens oldingekrop 
fastholdt 
i midten 
til signalet blev givet: 
Slip Pedersen løs. 
Lad ham vælge side. 
De sagde bagefter 
den skreg så højt, 
at de kunne høre 
det en kilometer borte, 
men det var få der 
så abens krop 
forsøge at vælge side. 
Han smed sig ned, 
Abepedersen, 
og gav sig til at skrige. 
Var sanseløs væk 
i nådig krampe, der 
efter en tid 
gjorde kroppen 
stille. 
Hvad fanden gik der af ham? 
sagde de bagefter. 
Hvad skulle det til for? 
Men alle vidste, 
uden at kunne give det udtryk 
i ord, 
at de havde oplevet noget, 
de aldrig skulle glemme. 
Kærlighedens sliden 
et hjerte i stykker. 
Abepedersen døde ikke alene, 
men han døde 
forgæves. 
Han blev ofret 
for en nysgerrighed, der 
ikke stod mål med hans 
drankersjæls tørsten 
efter noget, der var 
større end ham selv. 
En uslukket tørst 
efter noget, han 
aldrig rigtig fik, 
men bare anede 
i sit bur 
for enden af 
haven