Aflysning
Intet fungerer i dag
beklager
Knæene aflyser
samarbejdet med
kroppen der kun
vil ligge på grund af
uoverkommelighed
Maven protesterer
tungt over vanskelige
forhold mens hjernen
er ramt af morgenchok 
Der er i det hele 
taget ikke noget at 
komme efter
Dagen får intet at
gøre her