Naragtig
Den største nar er 
den der lever det
jeg dræber i 
mig selvMaj 2005