Af banen
Jeg må se at få
tiden til at
gå så jeg kan
komme i gang
med det den
spærrer for

September 2004