Høst
      Over de 
     nøgne marker
      svæver en
     rovfugl på
     livets vilje

 det levende løftes gennem
      døden på 
     øjeblikkets 
      mulighed

September 2004